Här presenterar vi vårt stugbygge i Killinge

Stugan är ett timrat boningshus som stått i Ullatti,
det har varit bebott tills det revs våren-92.
Huset är byggt 1937 uppe på Berget i Ullatti av byns timmerman,
det nedmonterades och transporterades ner till byn där det restes igen,
mittemot tidigare Konsumbutiken.

Huset var ursprungligen ett tvåvåningshus som stod på en murad källare,
det var dessutom ståhöjd på vinden.
Genom att huset alltid varit bebott samt klädd utvändigt
med en plåtfasad var den i mycket gott skick.

Utsikten från stugtomten vid byggstarten
Framför denna gamla äng skulle byggstarten ske,
till höger skymtar ladugården som tillhör hemmanet
Nedanför bildar Kaitumälv ett lugnt sel.

Utvändiga måttet på huset är ca 9x7 meter dvs runt 60 kvadratmeter boyta.
Detta ansåg vi räckte som stuga och valde därför att
endast utnyttja det övre våningsplanet, av det undre byggde vi uthuset.
Vi tog dessutom ned höjden på takstolarna ca 0,5 meter,
eftersom lutningen på taket blev för hög med bara en våning.

Vi har satt upp timringen med gamla metoder och handverktyg,
originaldrevningen mellan timren av mossa/lav ersattes
däremot med moderna drevremsor, i övrigt har vi återanvänt det material som var helt.

Hela byggnationen har Christine dokumenterat i bilder, ett urval av dessa kan ni titta på
genom att klicka på bildarkiven till vänster.