Vi köpte ett lastbilslass ( ca 60 kubik) med björk från Överkalix, vi delade lasset på tre, så nu har vi vedvärme även den kommande vintern. Kay hade som sommarjobb att hjälpa till med sågning och klyvning, han var nog glad över den hydraliska klyven !!

Fullt