stomme   vedbod   inlastning   stapling   jordkällare   kallt   gallring   lastning   backe   trave   vatten   skada   rivning   badrum